Dünya Sinemaları

Türk Komedi Sinemasının Gelişim Süreci

Komedi türü sinemadaki en eski türlerdendir. Günümüzde de en çok izlenen türler arasındadır. Türk sineması da komedi türüne kayıtsız kalmamıştır. Türk sinemasının başlangıç yıllarında da komedi filmleri görülmektedir. Seyircinin melodram türüyle birlikte en çok ilgi gösterdiği film türü olmuştur. Türkiye’nin yasadığı toplumsal değişim sürecinde komedi türündeki filmlerimizde de değişiklikler görülmüştür. …

Devamını Oku

Fransız Siyasal Sinemasında Angaje Gruplar

1968 Mayısı: Siyasal Sinema Nedeni 1968 Mayıs’ı siyasal sinemaya taze bir kan getirmiştir. Fransa’da öğrencilerin ayaklanmasıyla başlayan, işçilerin öğrencileri desteklemesiyle süren ve günümüzde 68 kuşağı denilen insanların yaptığı bir dizi eylemden oluşan bu hareket sinemaya yansımakta gecikmedi. Okullar işgal edildi, boykotlar yapıldı, fabrikalar işgal edildi, grevler yapıldı. Sinemacılar, tüm bu …

Devamını Oku

Fransız Sinemasının Dogusu

Fansız sineması deyince akla hemen Louis ve Auguste Lumière kardeşler gelmelidir. Bu kardeşler, kimsenin yadsıyamayacağı gibi sinemayı sinema yapan öncülerdendirler. Bu sanatın yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Şöyle biraz daha gerilere gitmek gerekirse, Lumière kardeşlerden daha önce bazı çalışmaların olduğunu görebiliriz. Çok sayıda bilim adamı ve araştırmacı hareketin görüntülenmesi ya da …

Devamını Oku

Genç İsviçre Sineması

Genç İsviçre (özellikle Roman) Sineması’nın ortaya çıkışı 1964 dolaylarındadır.  1924’te doğmuş İsviçre sineması, İkinci Dünya Savaşı’na kadar yılda bir ya da iki uzun metraj üretmişti. Karışıklık sırasında ülkenin kendini tecrit etmesi yılda on filme kadar ulaşmış olan (özellikle İsviçre’nin Almanca konuşulan kesiminde) üretimin gelişmesine yaramıştı. Fakat savaşın hemen ardından sınırların …

Devamını Oku

Dışa Vurumcu Alman Sineması

1900’lü yıllarda Fransa, Rusya, İsveç, Norveç, Çekoslovakya ve Polonya ile tek tük İngiltere ve Amerika’da görülen bu akım gerçek anlamda kendini tüm sanatlardaki gelişmesiyle kendini Almanya’da göstermiştir. Normal olanın dışına taşan, insanın bilinç altındakileri dışarı taşıması, yansıtması olarak söyleyebileceğim bu akım dilimizde “İfadecilik, anlatımcılık, kendilikçilik, ruhsal yaşantının içerikleriyle, tinsel içerikleri …

Devamını Oku

Rus Sineması

Rus sineması, sinemaya yaptığı birçok katkıyla adını duyurdu. Rus sineması bu sanatı kendi koşullarına adapte edebilmenin en önemli örneklerini sergiledi. Rusya toprakları, diğer sanat dallarında olduğu gibi sinema alanında da sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok sanatçı-yönetmene hayat verdi. Ancak Rus sinemasını …

Devamını Oku

Küba Sineması

1971 Nisan’ında Havana’da toplanan ilk eğitim ve kültür kongresinde, delegeler, Kuzey Amerika’nın egemenliği sırasında Küba’nın kültürünün yok edilmesini kamuoyuna açıklamak için şöyle bir bildiri yayınladılar: “Emperyalistler, öz geleneklerimizden yoksun olduğumuza bizi inandırmak için kültürel gösterilerimizi hor gördüler, yok etmeye giriştiler. Tarihimizi değiştirmek için, okul kitaplarına kendi ideolojilerini koydular. Kitle iletişimini …

Devamını Oku